Doğalgaz Tesisatı

Doğalgaz Tesisatı

Doğalgaz Tesisatı

Konut, iş yeri ve fabrikalara, kullanılacak cihazların kW cinsinden kapasitesinin belirlenip, bu tüketim değerlerine göre gerekli boru çaplarının ve güzergahının belirlendikten sonra, projelendirilip İGDAŞ onayı yapıldıktan sonra tesisatların imalatı ve gaz açma işlemlerinin yapılmasıdır.

Tesisat imalatları konutlar için dişli olarak, iş yerleri için elektrik kaynaklı olarak yapılır. Fabrikalar içinse argon kaynaklı olarak imalatı yapılıp tüm kaynakların röntgeni çekilmek suretiyle kaynak kalitesi kontrol edilmektedir.