Isıtma Tesisatı

Isıtma Tesisatı

Isıtma Tesisatı

Isıtma sistemleri, kullanım mekanlarının istenen sıcaklıkta tutulabilmesi için iç ortamdan dış ortama (çevreye) olan ısı kaybının karşılanması prensibi ile çalışan sistemlerdir. Merkezi ve bireysel olarak iki ana başlıkta toplanabilir.
Merkezi ısıtma, genel olarak, soğuk iklimlerdeki büyük yapılarda kullanılır. Sistem, kullanılacak akışkanı (su, hava veya buharı) ısıtmak için merkezi kazan veya ısıtıcı, ısıtılmış akışkanın dağıtımı için boru tesisatı ve ısıyı ortam havasına transfer etmek için nihai ısı ileticilerini (radyatör , fancoil , ısı apareyleri vs) içerir. Nihai ısı ileticileri burada, ısıyı ortama konveksiyon (taşınım) yolu ile ileten bir ısı eşanjörüdür. Binalarda özel boruların zemin altına gömme yapılması ile zeminden ısıtma yapılan merkezi ısıtma tesisatları da mevcuttur.

Merkezi ısıtma tek bir  kazan vasıtasıyla yapılabildiği gibi, ayrıca seri olarak bağlanmış kazanlar vasıtasıyla da yapılabilmektedir. Kaskat sistem olarak adlandırılan bu sistemde  kazanlar seri olarak birbirine bir kollektör ile bağlanır ve ihtiyaç durumuna göre sırasıyla kazanların devreye girmesi sağlanır. Kaskat sistem ile yakıt tasarrufu maksimuma çıkarılır. Kazanlar yer tipi çelik kazan veya duvar tipi olarak seçilebilmektedir.

Bireysel ısıtma ise kullanılacak akışkanı kombi vasıtasıyla ısıtıp yine boru tesisatı ile ısıyı ortam havasına transfer edecek radyatöre ulaştırmak suretiyle yapılmaktadır.