Şişli Etfal Hastanesi

Şişli Etfal Hastanesi

Şişli Etfal Hastanesi

Kardiyoloji bölümü sıhhi tesisatları ve ısıtma tesisatları.